Галерија - НАГРАДЕНИ МАСКИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ КАРНЕВАЛ „ПРОЧКА 2018“

Прво место:

„Ратевски бамбурци“ – с. Ратево

„Аладин и волшебната ламба“ – Танцово студио „Зодијак“

„Балканскиот магионичар“ – Корча, Албанија

Второ место:

„Кураичка крвава свадба“ – с. Куратица

„Палави колачиња“ – Пробиштип

„Мажоретките од Бела црква“ – Бела црква, Србија

Трето место:

„Стари Страчинари“ – с. Мокриево

„BALCK DOLLS“ – СОУ „Орде Чопела“

„Ватра“ – Будва, Црна гора

НАЈМАСКА:

„Коранти“ – Птуј, Словенија