XXXII Меѓународна конвенција на европските карневалски градови FECC

Драги пријатели на карневалот!
Прилеп е градот домаќин на 32 Меѓународна конвенција на европските карневалски градови FECC, која ќе се одржи во периодот од 26 мај до 03 јуни 2012.
На ова годишно собрание учество земаат делегати од повеќе земји од Европа и Светот.
Прилеп со својата модерна инфраструктура и гостопримството е отворен да организира незаборавен конгрес.

Галерија од XXXII конвенција: