ИНФОРМАЦИИ - 20ТИ ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2022

Во подолу наведените линкови можете да превземете пријава и покана за 20от ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ
- ПРОЧКА 2020 — Прилеп:

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА 20ТИОТ ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ ПРОЧКА 2022

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА 20ТИОТ ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ ПРОЧКA 2022