Наградени ученици за рачноизработени трaдиционални маски - „ПРОЧКА 2023“

Категорија 6 -7 одделение

1. Матеј Тодоров – О.О.У. Блаже Конески

2. Иле Наумоски - О.О.У. Добре Јованоски

3. Марија Талеска - О.О.У. Климент Охридски

Категорија 8 – 9 одделение

1. Михаела Јованоска - О.О.У. Пере Тошев-Канатларци

2. Сара Блажеска – О.О.У. Кире Гаврилоски

3. Евгенија Димитриовска - О.О.У. Гоце Делчев

Категорија Средни училишта

1. Андреј Бошески С.О.У. Ѓорче Петров

2. Даниел Главчев С.О.У. Ѓорче Петров

3. Димитар Талески С.О.У. Ѓорче Петров

Специјална награда

1. Учениците од второ 2 од О.О.У. Климент Охридски

ГРАН ПРИ

Изабела Талевска - О.О.У. Кирил и Методи с. Подмол

Жири комисија:

Методи Исков

Маја Најдовска

Анита Сотироска