Наградени маски - 13ТИ МЕЃУНАРОДЕН ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2014

Нај Маска

Пивофест во Прилеп – ООУ Климент Охридски - Прилеп


Категорија на возрасни маски

Традиционална групна маска

1. Самовили – СОУ Ѓорче Петров – Прилеп

2. Тутунски бизнис – Прочкари – Прилеп

3. Жетва во Куратица – Куратица


Современа групна маска

1. Снежната кралица од Рио – Танц студио Зодијак – Прилеп

2. Театарски кукли – СОЕПТУ Кузман Ј. Питу –Прилеп

3. Лудото стадо и волците - Пробиштип


Категорија на детски маски

Традиционална групна маска

1. Пирати од Карибите - ООУ Климент Охридски, с. Мажучиште

2. Прилепски Ширдени, мераци рај за стомаци – ООУ Кочо Рацин – Прилеп

3. Љубовта е насекаде – ООУ Кире Гаврилоски - Прилеп


Современа групна маска

1. Роденден - ООУ Гоце Делчев – Прилеп

2. Бубамари - Градинки Наша Иднина –Прилеп

3. Пораката на Гоце - ООУ Гоце Делчев – Прилеп


Категорија на самостојни маски

1. Хари Потер- Гимназија Мирче Ацев – Прилеп

2. Алиса во нашата чудесна земја Македонија - ООУ Блаже Конески – Прилеп

3. Мапед Свадба - Прилеп


Галерија: