Галерија - Детски карневал - Дефиле на учесници до 14 години „ПРОЧКА 2019“